12 ولت. 4.5 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 1.62 کیلوگرم

12 ولت. 7 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت  
وزن : 2.2 کیلوگرم

12 ولت. 12 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 3.75 کیلوگرم

12 ولت. 18 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 5.6 کیلوگرم

12 ولت. 26 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 9.3 کیلوگرم

12 ولت. 40 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 13.4 کیلوگرم

12 ولت. 65 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 23.3 کیلوگرم

12 ولت. 100 آمپر

نوع باتری : سیلید اسید ( VRLA )
کشور سازنده : ویتنام
قابلیت شارژ : دارد
ولتاژ : 12 ولت
وزن : 29.5 کیلوگرم